Thông tin về Chăm sóc sức khỏe

Trang web này cung cấp thông tin về các điều kiện và phương pháp điều trị y tế. GSK không đảm bảo những tài liệu trên đây thích hợp hoặc sẵn sàng để sử dụng ngoài lãnh thổ của các đối tượng được cho phép. Những ai truy cập trang web từ nơi khác phải chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương nơi họ ở, nếu pháp luật địa phương cho phép. Ngoài ra, không có nội dung nào trên trang web này được coi là lời khuyên hay chỉ dẫn về y tế, và càng không nên dựa vào để làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hay hành động nào. Những lời khuyên và tư vấn về y tế phải cần đến bác sĩ có chuyên môn.

GSK luôn cố gắng cập nhật trang web này nhưng có một vài thông tin có thể lỗi thời theo thời gian. Ngoại trừ những gì đã được nêu cụ thể, GSK không đảm bảo về mức độ chính xác, đầy đủ và cách sử dụng các thông tin có trên trang web.

Liên kết siêu văn bản

Trang web này có thể liên kết với các trang web khác trên Internet, bao gồm cả các trang web của các Công ty liên kết của GSK tại nhiều nước khác nhau. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các chính sách bảo mật và quy định của các trang web GSK khác hoặc các trang liên kết của bên thứ ba. GSK không giới thiệu và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào kể cả về mặt pháp lý cho các thông tin hoặc ý kiến từ các trang web của bên thứ ba.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ của các tài liệu trên trang web này thuộc sở hữu của tập đoàn GSK, hoặc GSK đã được cho phép để sử dụng tài liệu ngoại trừ các trường hợp được nêu cụ thể. Ngoại trừ các quy định sau đây, việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị cấm.

Bạn có thể đọc, xem, in ấn, tải về hoặc sao chép tư liệu trên trang web này phục vụ cho mục đích cá nhân và phi lợi nhuận, nhưng chỉ khi bạn xác nhận trang web này là nguồn của tư liệu và phải bao gồm câu tuyên bố sau “© Tập đoàn GSK, bảo lưu mọi quyền (all rights reserved)”. Trừ khi được sự cho phép cụ thể, không được sử dụng tư liệu dưới mọi hình thức khác.

Không có bất kỳ nội dung nào trên trang web này được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền lợi gì theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu hay bản quyền) của tập đoàn GSK hay bên thứ ba.

GSK không có quyền sở hữu hay liên kết với bất cứ nhãn hiệu của bên thứ ba nào xuất hiện trên trang web này. Các nhãn hiệu của bên thứ ba chỉ được dùng để nhận biết sản phẩm và dịch vụ của họ, và sử dụng các thương hiệu này không đồng nghĩa với việc GSK tài trợ hoặc chứng thực cho những nhãn hiệu này.

Sử dụng thông tin

Việc liên lạc của thành viên và những tư liệu khác gửi qua Internet và được đăng trên trang web của GSK hoặc cách khác (ngoại trừ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên quan đến sức khỏe nằm trong chính sách bảo mật của GSK) được xem là thông tin không bảo mật và không thuộc quyền sở hữu riêng, GSK không có nghĩa vụ nào đối với các loại thông tin này. GSK có quyền tự do sử dụng các thông tin này cho mục đích mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm việc sao chép lại và công bố, và toàn quyền sử dụng ý kiến, khái niệm, bí mật kinh doanh hay kỹ thuật có trong các thông tin đó cho bất cứ mục đích nào, trong đó có cả mục đích thương mại mà không cần trả tiền bản quyền cho thành viên.

Bảo mật

GSK tôn trọng sự riêng tư của người truy cập trang web của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của GSK để hiểu thêm về quyền lợi và trách nhiệm của bạn đối với các thông tin được tiết lộ trên trang web này.

Đây không phải là lời mời giao dịch

Không có bất cứ nội dung nào trên trang web này tạo thành lời đề nghị đầu tư hay giao dịch chứng khoán/ADRs của GSK. Đặc biệt, kết quả thực tế và quá trình phát triển có thể khác với bất kỳ dự đoán, ý kiến hay kỳ vọng nào trên trang web này, và không nên dựa vào giá chứng khoán trước đây để xem xét các hoạt động chứng khoán tương lai.