Bảo mật thông tin trang web của GlaxoSmithKline

Chính sách về quyền riêng tư quy định việc GSK sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý, sử dụng và công bố các dữ liệu đồng thời giải thích về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.

Bạn có thể thấy thông tin về đơn vị vận hành website hoặc ứng dụng di động (và GSK quản lý tất cả thông tin cá nhân thu thập được) tại mục footer hoặc trang Liên hệ trên websites, và trong các thỏa thuận cấp phép trên các ứng dụng di động.

Chúng tôi thu thập gì?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân (PII) bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

 • trả lời các yêu cầu của bạn
 • cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông
 • cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về sản phẩm
 • thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới
 • giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ
 • đánh giá các hồ sơ ứng tuyển công việc
 • cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi
 • cho các mục đích khác được liệt kê chi tiết trên web hoặc các ứng dụng đi động