Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Phần 5: Giá trị của vắc-xin trong thời đại mới

Tư vấn bác sĩ về chủng ngừa và truy cập website này để biết thêm thông tin. Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng được thực hiện bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và Văn phòng đại diện GSK Pte Ltd tại TP.HCM.