Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Phần 4: Vắc-xin và Vi rút Rota - Chiến thắng thuộc về chính nghĩa

Đó là cách Vắc xin đánh thắng Vi rút Rota và giúp các bé không bị tiêu chảy! Đón xem tập tiếp theo để hiểu thêm về cách phòng ngừa vi rút Rota bằng vắc xin.Tư vấn bác sĩ về chủng ngừa và truy cập website này để biết thêm thông tin. Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng được thực hiện bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và Văn phòng đại diện GSK Pte Ltd tại TP.HCM.